Skip to main content
  zondag, 06 januari 2008
  0 Replies
  1K Visits
  Subscribe
Alle informatie die 4LR communiceert via deze website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere websites of producten die besproken worden, is te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie correct is.

4LR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan de computer van de gebruiker, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door 4LR verzonden emails.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet per definitie en noodzakelijkerwijs gesteund door 4LR.

4LR staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website van 4LR en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

4LR kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze website zijn opgedaan.

4LR is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden.

4LR geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar producten of diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door 4LR en haar eigenaar.

Alle handelsmerken, logo’s, slogans, teksten, afbeeldingen, foto’s of video’s die op deze website worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaar.

Het raadplegen of het gebruik van deze website, in welke vorm dan ook, houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

4LR.nl - Alle rechten voorbehouden © 2012-2015
Er zijn nog geen antwoorden op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!